ขณะเล่นเกม (โหมดดาบี้), การวางและระดับดาวของยูนิต 1 ดาวและยูนิตที่มีดาว 2 ขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

 

ในโหมด Derby, บอสจะปรากฏในบางเวที.

ในระหว่างบอส, เมื่อ "Ping Pong" ปรากฏขึ้น, "Ping Pong" มีสกิลที่ "สลับตำแหน่งและระดับของทุกหน่วย" หลังจากที่จัดการกับบอสนี้เสร็จสิ้น, คุณจะเล่นกับหน่วยในสถานการณ์ที่ถูกสลับ (แต่ในการวางตำแหน่ง, การวางจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม).

โปรดรู้จักกับสกิลและลักษณะเฉพาะของทุกบอสรวมถึง "Ping Pong" และเพลิดเพลินกับการเล่นที่เน้นกลยุทธ์ในการวางหน่วย.

บทความในส่วนนี้