ข้อกำหนดขั้นต่ำของอุปกรณ์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อกำหนดขั้นต่ำของอุปกรณ์คือดังนี้

 

Platform ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ
Android OS : 5.1
RAM : 3GB
※ OpenGL ES 3.2หรือสูงกว่า
iPhone/iPad OS : 9.0
RAM : 3GB

บทความในส่วนนี้