ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดเกมได้

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างหากคุณมีปัญหาในการเล่น Defense Derby

1) ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ (Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือ)
- หากคุณอนุญาตให้ดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi เท่านั้น เกมจะไม่ดาวน์โหลดเมื่อคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
- คุณอาจประสบกับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของเครือข่าย
2) ตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอหรือไม่
3) ติดตั้งแอปเวอร์ชันล่าสุดอีกครั้งบน Play Store หรือ App Store

บทความในส่วนนี้