ฉันไม่ได้รับสินค้าที่ฉันซื้อ

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

หากคุณทำการซื้อสำเร็จ คุณควรจะพบรายการนั้นในกล่องจดหมายของคุณ
การซื้อนั้นอาจมีความล่าช้าชั่วคราว ซึ่งขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย (Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือ)

หากคุณไม่พบรายการที่คุณซื้อ ให้ปิดเกมทั้งหมด เปิดใหม่ และตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณอีกครั้ง

หากคุณยังไม่พบ โปรดส่งตั๋วไปที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

※ หากคุณให้รายละเอียดแก่เรา เช่น ID เกม วันที่และเวลาที่ซื้อ ราคาและชื่อรายการ และใบเสร็จเมื่อคุณส่งคำขอ จะทำให้เราสามารถให้การสนับสนุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บทความในส่วนนี้