กองทัพคืออะไร?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

8หน่วยที่มีเลเวลสูงสุดแปดหน่วยจะถูกกำหนดให้กับช่องผู้นำโดยอัตโนมัติ ในบรรดาหน่วยที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในช่องผู้นำนั้น หน่วยที่มีเลเวลต่ำสุดจะเป็นตัวกำหนดเลเวลกองทัพ หากคุณต้องการเพิ่มช่อง ให้ล้างข้อมูลที่สายฟ้าแลบ หรือใช้อัญมณีเพื่อปลดล็อกช่องกองทัพเพิ่มเติม เลเวลของหน่อยนั้นกำหนดเพื่อช่องกองทัพจะเทียบเท่ากับเลเวลกองทัพ สวมใส่การ์ดที่เลเวลต่ำกว่าและใช้มันเป็นการ์ดหลักของคุณ!

บทความในส่วนนี้