พรสวรรค์คืออะไร?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

คุณสามารถค้นหาการโจมตีหรือการสนับสนุนพรสวรรค์และใช้คะแนนพรสวรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถ พรสวรรค์ต่างๆนั้นมี 1คะแนนพรสวรรค์เพื่อการวิจัย และที่สำคัญคือคุณต้องวิจัยพรสวรรค์ก่อนหน้า เพื่อที่จะค้นหาพรสวรรค์ที่สูงขึ้นได้

บทความในส่วนนี้