บัญชีชั่วคราวของฉันหาย

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

หากคุณใช้บัญชีชี่วคราว ข้อมูลการเล่นเกมหรือบันทึกการชำระเงินของคุณจะไม่ได้รับการป้องกันเมื่อแอปถูกลบหรือติดตั้งใหม่ นอกจากนี้ บัญชีชี่วคราวของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อสูญหาย

เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมโยงบัญชีโซเชียลมีเดียที่เกมรองรับเพื่อปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ

บทความในส่วนนี้